Hur Pass Stor Nytta Har Man Av Att Rensa Windowsregistret?

Redigerar du någonsin registret i Windows? Kommentera och berätta om dina upplevelser och varför du gör det. Du får upp en ruta med vilket program du vill öppna Config.sys med. Skriv in följande text i en bat fil som du döper till dirprint.bat. Ändra data för DWORD-värdet “MustBeValidated” till 1. Visst är det tråkigt att …